Bơm cấp liệu thủy lực (Piston)

Lưu lượng:0-160m³/h (có thể điều chỉnh)

Áp lực:0-4 Mpa (có thể điều chỉnh)

Chế độ điều khiển:Tự động/bằng tay