Hóa Chất Giảm Điện Trở Đất GEM E12

  • Hóa chất giảm điện trở đất GEM được phát triển năm 1992
  • Là vật liệu không bị ăn mòn
  • Điện trở thấp có khả năng dẫn điện rất tốt
  • Không gây hại đến đất & không làm ô nhiễm nguồn nước
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của EPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ)