Van bi lắp bích – VBi03

Sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động hóa các nghành công nghiệp sản xuất dầu mỏ, khí đốt, sản xuất hóa chất công nghiệp