Van bướm – VB01

Sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động hóa các nghành công nghiệp môi trường, sản xuất thuốc, dệt may, sinh hóa, sản xuất hóa chất công nghiệp và đặc biết thích hợp sử dụng trong nghành công nghiệp xử lý nước thải.