Van một chiều bắt bích – VTD04

Sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động hóa các nghành công nghiệp môi trường, sản xuất thuốc, dệt may, sinh hóa, sản xuất hóa chất công nghiệp